www.solavoznje.si
Search
Search

 

Učenje vožnje

Po uspešno opravljenem izpitu iz teorije se v pisarni avtošole Prometej, na Dalmatinovi ulici 2, prijavite za učenje vožnje. To lahko storite ob uradnih urah od ponedeljka do četrtka od 11.00–16.00 ure.

Pri vpisu predložite osebni dokument in zdravniško spričevalo. V avto šoli Prometej lahko izberete termin vožnje, inštruktorja vožnje in znamko vozila. Izbirate lahko med vozili: AUDI Q2, Peugeot 2008, KIA Sportage, KIA Stonic, FORD ecosport, MERCEDES GLA in MERCEDES B.

Program usposabljanja iz vožnje obsega vaje sestavljene v 3 učne stopnje (poligon, vožnja v naselju in vožnja zunaj naselja). Ko kandidat obvlada vse elemente vožnje, ki jih predpisuje program, pristopi k izpitu iz vožnje. Učna ura vožnje skupaj z analizo traja 50 minut. Ure vožnje plačate v pisarni avto šole z gotovino, s plačilnim nalogom ali z uporabo sodobnih bančnih poti. Ob plačilu obvezno predložite evidenčni karton vožnje, kamor se plačilo ur tudi zabeleži. 

Na uro vožnjo obvezno prinesete:

  • evidenčni kartonček vožnje,
  • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
  • zdravniško spričevalo. 

Glede urnika vožnje se sproti dogovarjate s svojim učiteljem vožnje. Vsi učitelji vožnje so vedno dosegljivi preko GSM mobitela. Če učne ure ne morete odvoziti, jo morate vsaj en dan prej odjaviti pri učitelju vožnje. Če učne ure ne odjavite pravočasno ali ure ne odvozite po svoji krivdi, ste dolžni plačati zamudnino. Če ure ne odvozite po krivdi učitelja vožnje in zamudnino prijavite v treh dneh v pisarni Prometeja, imate pravico do povračila stroškov.

OPOMBE:

  • če imate na zdravniškem spričevalu predpisana očala, jih morate na urah vožnje obvezno uporabljati;
  • v primeru kakršnihkoli težav, Vas prosimo, da o tem obvestite vodstvo šole.

Uspešno šolanje Vam zagotavljajo učitelji vožnje avtošole Prometej, ki so Vam na voljo v času šolanja, z nasveti pa so Vam pripravljeni vedno pomagati.

PRIPRAVA NA SAMOSTOJNO VOŽNJO

Samoocenjevalna vožnja je preverjanje vašega znanja za samostojno vožnjo. Na izpit iz vožnje se prijavite na Upravni enoti.

 

Program učenja vožnje

Praktični del obsega tri učne stopnje usposabljanja

1. Stopnja: 

  • spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na neprometni površini;

2. Stopnja: 

  • učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;

3. Stopnja: 

  • učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči, vožnja preko križišča, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja preko križišča, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja po cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti in hitri cesti, vožnja skozi predor, vožnja po enosmerni cesti, vožnja po večpasovni cesti in razvrščanje z enega na drugi prometni pas, dohitevanje in prehitevanje. 

 

Copyright 2024 by Prometej inženiring Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top